Zdaniem ministra finansów Jacka Rostowskiego normująca się sytuacja na europejskich rynkach finansowych urealnia prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2012 r. na poziomie 2,5 proc.

- Sytuacja w Europie się stabilizuje, głównie za sprawą EBC, który dostarcza płynność europejskiemu systemowi bankowemu. Stabilizuje sytuację w Hiszpanii i we Włoszech, ale także stabilizuje sytuację w Niemczech czy Polsce – powiedział Rostowski.

Twierdzi również, że 2,5 proc. wzrostu w tym roku powinno być realne.

Według wstępnych szacunków GUS, w 2011 roku dynamika wzrostu PKB wyniosła 4,3 proc. Na 2012 rok rząd w budżecie prognozuje wzrost PKB na poziomie 2,5 proc.