Fitch Ratings zakończył rewizję ocen wiarygodności kredytowej sześciu krajów strefy euro, których ratingi umieścił w grudniu na liście obserwacyjnej z możliwością obniżki
Agencja obniżyła ratingi:
Włoch (z A+ na A-),
Hiszpanii (z AA- na A),
Belgii (z AA+ na AA),
Cypru (z BBB na BBB-) i
Słowenii (z AA- na A),
a potwierdziła ocenę Irlandii (BBB+)