Interesujące analizy banku Credit Suisse dot. stopy zwrotu jakie 1900 r. osiągnęło 19 giełd o najdłuższej tradycji. Najlepsze rynki zaoferowały inwestorom w ciągu ostatnich 111 lat zyski idące w setki tysięcy proc. Najsłabsze pozwoliły pomnożyć kapitał najwyżej kilkunastokrotnie.
W perspektywie tak długiej jak całe stulecie największe zarobki dawały inwestycje w krajach anglosaskich. Najgorszym pomysłem — nie tylko ostatnich miesięcy, ale też 111 ostatnich lat — było zaś finansowanie przedsiębiorstw z południa Europy. Z 19 krajów, w których giełdy papierów wartościowych istnieją nieprzerwanie przynajmniej od 1900 r., realne stopy zwrotu przekraczające 6 proc. rocznie zanotowały jedynie cztery. Wśród nich były jednak aż trzy byłe kolonie brytyjskie. Ta sztuka udała się USA, Australii oraz RPA.