Nadzieję taką daje zaskakujący wzrost aktywności sektora usług w styczniu.
Złożony indeks aktywności sektorów przemysłu przetwórczego i usług wzrósł w styczniu do 50,4 i jest najwyżej od czterech miesięcy. W grudniu wynosił 48,3. Rynek oczekiwał, że wyniesie 49,5.
Indeks sektora usług eurolandu wzrósł nieoczekiwanie w styczniu do 50,5 z 48,8 w grudniu. Przekroczył granicę 50 po raz pierwszy od sierpnia. Oczekiwano, że wyniesie 49.
Indeks aktywności przemysłu przetwórczego wyniósł w styczniu 48,7. W grudniu sięgał 46,9. Oczekiwano 47,3.