Młode innowacyjne firmy z Polski będą mogły liczyć na wsparcie kolejnej instytucji. W planach jest powołanie Polsko-Amerykańskiego Instytutu Nowych Inicjatyw. Organizacja umożliwi polskim przedsiębiorcom poznanie modeli biznesowych funkcjonujących w USA.
— Chcemy, aby instytut stał się platformą wymiany doświadczeń między odnoszącymi sukcesy na arenie międzynarodowej przedsiębiorcami a zaczynającymi karierę w biznesie młodymi Polakami — tłumaczy Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), jeden z sygnatariuszy listu intencyjnego.
Amerykanie zobowiązali się w liście do wsparcia start-upów wiedzą i doświadczeniem, promocji inicjatywy na rynku amerykańskim, organizowania seminariów na temat gospodarki cyfrowej oraz poszukiwania pieniędzy na rozwój innowacyjnych firm. KIG wesprze przedsięwzięcie na rynku polskim, m.in. poprzez jej promocję wśród członków izby oraz nawiązanie współpracy instytutu z instytucjami państwowymi, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi.