Ale w Irlandii, rząd podniósł stawkę podatku VAT o 2 punkty procentowe, do 23 proc.
Wprowadzono podwyżkę podatku od zysków kapitałowych do 30 proc., akcyzy na wyroby tytoniowe do 25 proc. oraz podatku od emisji CO2 do 30 euro za tonę (z 25 euro). To ostatnie posunięcie wpłynie na cenę węgla, benzyny i oleju napędowego.
Jednocześnie wprowadzono ulgi i zwolnienia podatkowe dla nowo zakładanych firm oraz nabywców nieruchomości. Ważną zmianą jest podniesienie od 1 stycznia progu przychodów, z 4004 euro do 10036 euro, od którego Irlandczycy płacą podatek USC (Universal Social Charge) według stawki 4 proc.
Dzięki rozwiązaniom budżetowym rząd przewiduje, że przychody w najbliższym roku zwiększą się o 1 mld euro. Środki te mają być przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy.