Już 30stycznia przywódcy UE mają podjąć decyzję w sprawie podatku od transakcji finansowych. Miały on wówczas obowiązywać w wybranych krajach Unii Europejskiej od 1 stycznia 2013 r.
Porozumienie dotyczące podatku przyjmie formułę umowy międzyrządowej w ramach wzmożonej  współpracy, a nie zmiany prawa UE. Prawdopodobnie należy się spodziewać, że trzy największe gospodarki strefy euro – Niemcy, Francja i Włochy – są zdecydowane wprowadzić nowe obciążenie. Pozostałe państwa UE poza Wielką Brytanią i Szwecją na razie „nie sprzeciwiły się jednoznacznie tej inicjatywie”.
Z projektem podatku Komisja Europejska zapoznała UE jeszcze we wrześniu. przedstawiła projekt nowego podatku. Jego stawka miałaby wynosić 0,1 proc. w handlu obligacjami i akcjami oraz 0,01 proc. przy innych transakcjach finansowych.
Głównym celem nowego podatku ma być jednak w zamyśle jego zwolenników ukrócenie ataków spekulacyjnych, gdyż zadaniem pomysłodawców, to była przyczyna zagrożenia bankructwem kilku krajów.