Wbrew zapowiedziom w negocjacjach nad porozumieniem o unii fiskalnej nie będą brały udziału państwa bez wspólnej waluty.
W przeredagowanym projekcie umowy międzyrządowej nie ma tak istotnego z punktu widzenia Polski zapisu. Państwa przystępujące do unii fiskalnej, ale nienależące do euro nie będą uczestniczyły w jej szczytach. Mają być jedynie informowane o ich wyniku. Na tym etapie negocjacji mówi się również o dopuszczeniu państw bez euro do niektórych punktów dyskusji.
DO kolejnego etapu prac na umową zaproszeni są, oprócz państw zainteresowanych podpisaniem umowy, Komisja Europejska i Parlament Europejski.