Powszechne towarzystwo emerytalne mają uprawnienia do oferowania indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego. Wpłaty na te nowe konta będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania. To pierwszy produkt oszczędzania na emeryturę, który zawiera w sobie prawdziwą zachętę podatkową. Towarzystwa aby móc oferować IKZE musiały wcześniej utworzyć dobrowolny fundusz emerytalny (DFE) i to w nim będą lokowane pieniądze wpłacane przez klientów na nowe konto.
Jako druga instytucja, o PZU, MetLife Amplico DFE zdecydował się na oferowanie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego polskim klientom.