Pula środków dostępnych dla przedsiębiorców w ramach unijnego programu Innowacyjna Gospodarka zwiększy się o 403,2 mln euro - poinformowała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel. Komisja Europejska wydała na to zgodę w grudniu ub.r.
Pula środków w programie Innowacyjna Gospodarka wzrosła z 9,7 mld euro do 10,1 mld euro - z tego 8,6 mld euro to środki europejskie.
"Te dodatkowe środki będą przeznaczone dla przedsiębiorców, co pozwoli nam na ogłoszenie w tym roku dodatkowych konkursów" - wyjaśniła Wendel. Łączna kwota dostępna w tegorocznych konkursach ogłaszanych w ramach programu ma wynieść ok. 5 mld zł.
250 mln zł ma wynieść budżet konkursu, w ramach którego będzie można ubiegać się o wsparcie projektów badawczych i rozwojowych.
Jak poinformowała wiceminister, ważną dla przedsiębiorców zmianą jest dopuszczenie do ubiegania się o dofinansowywanie projektów dotyczących e-usług firm działających nie dłużej niż 2 lata.
Obecnie budżet programu jest rozdysponowany w 73 proc.