W przypadku gdy inflacja nie zacznie szybko i znacząco się obniżać, należy liczyć się z możliwością zacieśniania polityki monetarnej. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów Rada Polityki Pieniężnej jak na razie pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie.
Rada Polityki Pieniężnej ma teraz bardzo trudne zadanie. Z jednej strony słaby złoty zmusza ją do utrzymywania wysokich stóp. Z drugiej jednak utrzymywanie wysokich stóp powoduje wysoką cenę kredytów, co w okresie globalnego spowolnienia, z jakim zaczynamy mieć do czynienia, może bardzo negatywnie wpłynąć na nasz wzrost gospodarczy.