Bankowcy zarządzający portfelami najzamożniejszych Polaków na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo powierzonych im pieniędzy. Dlatego wśród ich wyborów inwestycyjnych na przyszły rok przeważają konserwatywne formy lokowania pieniędzy: lokaty bankowe, obligacje skarbowe czy inne papiery dłużne.

Niezależnie od warunków rynkowych ta specyficzna grupa osób, jaką są klienci bankowości prywatnej, nie jest nastawiona na agresywne inwestowanie i podejmowanie wysokiego ryzyka. W zakresie posiadanego w banku majątku oczekują raczej ochrony jego wartości i stabilnego wzrostu przy umiarkowanym ryzyku podejmowanym na części portfela.

Nie brak jednak i opinii, że trwająca przecena na rynku akcji może się stać okazją do zakupów i na tym rynku.

Tradycyjnie dużym wzięciem powinny się też cieszyć inwestycje w ziemie i nieruchomości. Zdaniem ekonomistów, ceny na tym rynku mogą w 2012 r. spaść o 10-15 proc., co może stanowić dobrą okazję do zakupów.

Niewielką część portfela warto przeznaczyć na bardziej niszowe produkty, jak fundusze typu venture capital czy też inwestujące w wino albo sztukę.