Minister finansów Jacek Rostowski powiedział, że Polska nie przewiduje przed wejściem do strefy euro przyjęcia zasad fiskalnych, w tym także reguły wydatkowej dot. wzmocnienia unii.

Mowa tu o zasadach fiskalnych, w tym obowiązku wpisania do konstytucji nowej reguły wydatkowej, zawartych w projekcie umowy międzyrządowej pt. "Międzynarodowe porozumienie na rzecz wzmocnionej unii gospodarczej", tzw. pakcie fiskalnym. Kraje spoza strefy euro, które tak jak Polska deklarują, że podpiszą nową umowę międzyrządową, będą musiały respektować jej zasady z dniem wejścia do strefy euro, chyba że same zdecydują się na to wcześniej - głosi projekt nowego traktatu.

"Część fiskalna paktu nie będzie stosowana automatycznie do krajów, które jeszcze nie przystąpiły do euro" - powiedział Rostowski dziennikarzom w Brukseli, gdzie uczestniczy w posiedzeniu komisji ds. gospodarczych Parlamentu Europejskiego.

(źródło: ekonomia24)