Indeks koniunktury bankowej Pengab niestety ponownie poszedł w dół. Według opinii sektora bankowego przyszły rok może nie przynieść poprawy.

Ponownie odnotowano wyraźny spadek wartości indeksu Pengab: z 28,3 do 23,9 punktu, a w  sumie od października nastąpił spadek o 9,6 punktu. Na tym poziomie Pengab był ostatnio w październiku 2009 roku- wynika z grudniowego sondażu TNS Pentor, przygotowanego na zlecenie Związku Banków Polskich.

Około ¾ placówek bankowych nie odnotowało żadnych zmian.  2/3 spodziewa się zachowania bieżącej koniunktury bez zmian, ¼ natomiast spodziewa się poprawy kondycji finansowej placówek. Jak przewidywano wcześniej akcja kredytowa na wszystkich rynkach odnotowała spadki,

W blisko trzech czwartych placówek nie zmieniła się sytuacja finansowa.  Dwie trzecie oczekuje, że obecny stan utrzyma się w krótkim okresie, jedna czwarta spodziewa się poprawy kondycji finansowej placówek. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami akcja kredytowa na wszystkich rynkach osłabiła się.

(źródło: ekonomia24)