"Ministerstwo Skarbu Państwa informuje, że Minister Skarbu Państwa wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - jako Akcjonariusze Sprzedający - po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji rynkowej, z uwagi na przedłużającą się niestabilność globalnych rynków finansowych, podjęli decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia wspólnej sprzedaży akcji PKO BP S.A. w drodze wtórnej oferty publicznej i zaprzestaniu prac nad tą ofertą" - podało MSP w komunikacie.

Ponadto Ministerstwo poinformowało, że w dalszym ciągu zarówno Ministerstwo Skarbu Państwa jak i Bank Gospodarstwa Krajowego będą nadal analizować sytuację na rynkach finansowych i w razie zaistnienia sprzyjających warunków rynkowych samodzielnie podejmować decyzje o sprzedaży posiadanych akcji banku.

(źródło: PAP)