Rafał Baniak został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko podsekretarza w Ministerstwie Skarbu Państwa.

 Baniak nie jest debiutantem w rządzie. W poprzedniej kadencji rządu był wiceministrem gospodarki. Jego odpowiedzialność obejmowała takie obszary jak wdrażanie programów finansowanych ze środków unijnych i inne instrumenty wsparcia, współpracę gospodarczą z zagranicą, programy offsetowe oraz dialog społeczny.

 Baniak był jednym z członków Trójstronnej Komisji ds. Społeczno Gospodarczych i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Nadzorował funkcjonowanie PAIiIZ i PARP.