Z raportu Paying Taxes 2012 opracowanego przez Bank Światowy, IFC oraz PwC wynika, że od 2006 roku dla małych i średnich przedsiębiorstw na świece spadła całkowita wysokość podatków i składek o 8,5 proc., co daje więcej jak 1 punkt procentowy rocznie.

Raport wskazuje również pozycję Polski: pod względem liczby rodzajów płatności na 96 pozycji, czasu na wypełnienie obowiązków podatkowych na 130 i całkowitej stawki podatku na 112 miejscu wśród 183 zbadanych gospodarek na świecie.