Według prognoz KE w przyszłym roku wzrost gospodarczy w Polsce spowolni do 2,5 proc. wobec 4 proc. w roku bieżącym. Dotychczasowe prognozy określały go na 3,7 proc.

Komisja nie jest przekonana że polskiemu rządowi uda się ograniczyć deficyt finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB w 2012 r. Ale twierdzi również, że jeśli rząd nie zostaną podjęte reformy w Polsce, to zadanie nie uda się nawet w 2013 r.

KE prognozuje również wzrost polskiego długu publicznego.

(źródło: PAP)