Już zapadły decyzje Unii Europejskiej o wydaniu 8 mld euro dla Grecji i wsparciu dla europejskich banków. Dalsze kroki jeszcze będą przedmiotem dyskusji.

Unia postawiła sobie za cel zbudowanie zapory wokół Grecji, która zapobieże rozprzestrzenianiu się kryzysu na kolejne kraje. Sam kryzys w Grecji chce powoli łagodzić.

W Brukseli mają się odbyć dodatkowe szczyty – całej UE i strefy euro. Ale czasu na podejmowanie działań ratunkowych jest coraz mniej. Kraje UE paraliżuje zadłużenie, które w ostatnich latach błyskawicznie rosło. W Irlandii, kraju, który obok Grecji i Portugalii wymagał pomocy UE, od 2008 roku zadłużenie wzrosło o ponad 80 pkt proc. Nieco mniejszy, ale i tak znaczący, wzrost długu odnotują inne kraje unijne. Tylko Szwecji udało się w tym samym czasie go ściąć. W Polsce przyrost może sięgnąć 8,3 pkt.

(źródło: Rzeczpospolita)