W odpowiedzi na protesty przedstawicieli świata polityki i finansów przeciwko nieuczciwemu działaniu sektora bankowego Komisja Europejska zapowiada sankcje i planuje uporządkować sytuację w sektorze finansowym

 Zamierzeniem KE jest aby wprowadzić kary w całej Unii za nielegalne wykorzystywanie poufnych informacji oraz rozpowszechnianie fałszywych informacji. Wyznaczenie wysokości kary pozostaje po stronie danego kraju, natomiast dopuszczalna jest również kara więzienia.

 

(źródło: Money.pl)