Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionych poziomach. Główna stopa wynosi obecnie 4,5 proc.

Analitycy nie spodziewali się zmian poziomów stóp procentowych.

Stopy pozostają na stałym poziomie od czerwca 2011 roku.

W tym roku była czterokrotnie podnoszona, ale zdaniem specjalistów w perspektywie kilku miesięcy stopy procentowe będą obniżane.

Kluczowym problemem z punktu widzenia RPP jest bardzo duża niepewność dotycząca rozwoju sytuacji gospodarczej, skali spowolnienia PKB w kolejnych kwartałach i kształtowania się inflacji. Nie wiadomo m.in. jak rozwiązany zostanie problem kryzysu zadłużeniowego w strefie euro i jak duży negatywny wpływ będzie to miało na polską gospodarkę.

Na ewentualną obniżkę stóp procentowych jest obecnie za wcześnie, gdyż pomimo pogarszających się perspektyw gospodarczych, inflacja wciąż pozostaje na wysokim poziomie,

(źródło: Rzeczpospolita)