Narodowy Bank Polski dokonał sprzedaży pewnej ilości walut obcych za złote.Bank nie podał jaką kwotę wymienił na rynku.

Złoty umocnił się wobec euro o ponad 3 grosze - rynek wyceniał euro na ponad 4,42 zł. W wyniku interwencji złoty umocnił się także do dolara: kosztował 3,29 zł. Podobnie kształtował się kurs złotego wobec franka szwajcarskiego.

W efekcie mimo złych danych makroekonomicznych napływających z gospodarki europejskiej, m.in. słaba sprzedaż detaliczna w Niemczech, oraz spadów na europejskich giełdach, kurs złotego jest relatywnie stabilny.

Gra na spadek kursu danej waluty pozwala zarobić inwestorom podobnie jak w przypadku wzrostu wartości danej waluty. Kryzys i niepewność na świecie powodują większą zmienność cen przy jednocześnie mniejszej płynności, bowiem część inwestorów wycofuje się z rynku. Dla tych, którzy zostają na rynku pojawia się jednak możliwość większego zarobku, choć związane jest to z większym ryzykiem.

Źródło: PAP