Ministerstwo Finansów podało, że na dług do wykupu w 2013 r. przypadają: bony skarbowe o wartości 8,1 mld zł, obligacje skarbowe o wartości 58 mld zł, obligacje detaliczne w kwocie 1,6 mld zł oraz obligacje i kredyty na rynkach zagranicznych za 14,7 mld zł.

W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec stycznia zgromadzono środki w wysokości 29,2 mld zł, z czego w depozytach terminowych 25,7 mld zł oraz w depozytach typu overnight 3,5 mld zł.

Według stanu na 31 stycznia 2013 r. z tytułu wykupu i obsługi złotowych Skarbowych Papierów Wartościowych na krajowy rynek wypłynie kwota 87,8 mld zł, a z tytułu środków przekazanych OFE dodatkowo 10,6 mld zł.