Katowicka rada miejska podjęła uchwałę zachęcającą nowe firmy do inwestowania w tym mieście. Każda firma, po raz pierwszy rejestrująca działalność, będzie zwolniona przez rok z podatku od nieruchomości, jeżeli zainwestuje w remont lokalu co najmniej trzy razy tyle, ile wynosi właśnie roczny podatek. Nie może przy tym zalegać z innymi opłatami należnymi miastu. Uchwała ma obowiązywać do końca 2013 roku, a zwolnienie z podatku o rok dłużej.