Bank Millennium podał w raporcie, że w II kwartale 2011r. miał 115,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Rok wcześniej zysk wyniósł 69,52 mln zł, czyli wzrost wyniósł 65,8%. Natomiast narastająco w I-II kwartale 2011 roku bank miał 216,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 137,62 mln zł zysku rok wcześniej.