Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła stress-testy banków działających w Polsce. W badaniu wzięło udział 16 banków i wszystkie zdały testy. To znaczy, że ich wskaźnik wypłacalności (współczynnik Tier 1) przekraczał wymagane minimum 5%. Najlepszy wynik 25% osiągnął Deutsche Bank Polska, kolejny był Banku Pekao SA z wynikiem 18%. Aż 10 banków przeszło z wynikiem powyżej 10%. Najsłabiej wypadł Santander Consumer Bank - współczynnik ok. 6%.