Eurostat podał, że w strefie euro w czerwcu 2011 szacowany poziom inflacji HICP (zharmonizowany indeks cen konsumenckich) wyniesie 2,7% rok do roku, wobec 2,7% w maju 2011. W Polsce inflacja HICP w maju 2011 wyniosła 4,3% rok do roku, a inflacja CPI (indeks średnich cen towarów i usług konsumenckich) 5% rok do roku. Ostateczy wynik za czerwiec zostanie podany 14 lipca.