Nowym wiceministrem pracy i polityki społecznej został Jacek Męcina - doradca PKPP Lewiatan, członek Komisji Trójstronnej.
Dr hab. Jacek P. Męcina jest prawnikiem, politologiem i politykiem społecznym. Jako pracownik naukowy specjalizuje się w problematyce rynku pracy, prawa pracy, ustawodawstwa społecznego oraz problemach dialogu społecznego.
Od 2000 r. jest doradcą Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i przewodniczącym Rady Dyrektorów Personalnych. Od 2004 r. zasiada w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Pełni również funkcję przewodniczącego Zespołu Problemowego TK ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych.