Raport 2012 Euro Plus Monitor, opracowanego przez niemiecki Berenberg Bank i brukselski think tank Lisbon Council, wskazuje, ze Estonia jest najzdrowszym krajem strefy euro. Liderem w postępach przy reformowaniu gospodarki jest Grecja, a najpoważniejsze opóźnienia w uzdrawianiu finansów ma Francja. Polska na tle eurolandu wypada bardzo dobrze. Włochy awansowały na 13. miejsce w rankingu spychając Francję na 14. pozycję. Gorzej od Francji jest oceniana jedynie Portugalia, Cypr i Grecja.

Estonia, Luksemburg i Niemcy już drugi rok z rzędu utrzymują się na podium w rankingu najzdrowszych gospodarek strefy euro. W raporcie oceniono 17 państw należących do strefy euro pod kątem “zdrowia gospodarczego” i postępów w reformach. W pierwszej kategorii brano pod uwagę długoterminowy potencjał wzrostu gospodarczego poszczególnych krajów, konkurencyjność, stabilność finansów publicznych oraz odporność na szoki finansowe.