Prezes NBP Marek Belka wyraził zaniepokojenie, że kombinacja polskiej polityki fiskalnej i monetarnej tzw. "policy mix" jest obecnie zbyt restrykcyjna.

Belka ocenia, że polska polityka fiskalna pozostanie mniej lub bardziej neutralna w przyszłym roku i nie spodziewa się kolejnej rundy fiskalnego dostosowania.

Prezes NBP oczekuje znaczącego spowolnienia dynamiki inflacji do poziomu celu NBP 2,5 proc. w ciągu kilku następnych miesięcy. Belka wskazał też na prawdopodobieństwo dalszych redukcji stóp procentowych i brak poważnych nierównowag w gospodarce.