Związek Banków Polskich poinformował, że w pierwszy kwartale 2011r. banki udzieliły około 57,6 tys. kredytów, czyli prawie o 20% więcej licząc rok do roku. Kredyt Rodzina na Swoim otrzymało około 13,2 tys. rodzin, tj. aż o ponad 60% więcej r/r. Wg Szefa Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP Jacka Furgi udział kredytobiorców z wkładem własnym mniejszym niż 20% ceny mieszkania lub domu wzrósł z 51,03% do 54,51%, podczas gdy w czasie kryzysu ten odsetek wynosił ok. 24%. Bankowcy przewidują jednak, że ograniczenia w programie RnS zmuszą wielu potencjalnych kredytobiorców do rezygnacji z zakupu mieszkania, więc liczba udzielanych kredytów w ciągu roku będzie malała. W 2010 r. banki udzieliły ok. 230,3 tys. kredytów mieszkaniowych.