Dr Alexander Dibelius odpowiedzialny za ekspansję w Europie Środkowo-Wschodniej i w Rosji, a także w Niemczech i Austrii powiedział na konferencji prasowej, że „obecnie Polska i jej system finansowy są dojrzałe, osiągają poziom odpowiadający standardom międzynarodowym, co czyni z Warszawy jedno z wiodących centrów finansowych Europy”. Oddział w Warszawie będzie świadczył usługi w zakresie gwarantowania objęcia emisji akcji i papierów dłużnych, oferowania doradztwa w zakresie bankowości inwestycyjnej oraz wybranych usług z zakresu zarządzania aktywami.