Zapisy w ofercie publicznej Banku BGŻ potrwają do 16 maja. Każdy inwestor indywidualny może się zapisać na nie mniej niż 12 i nie więcej niż 120 akcji banku. Cena maksymalna akcji została ustalona na 90 zł. W części przeznaczonej dla inwestorów indywidualnych znajdzie się nie mniej niż 25% oferowanych akcji, czyli 4 mln walorów. Debiut BGŻ na GPW przewidywany jest wstępnie na 27 maja.