Od stycznia ubiegłego roku obowiązuje nowa ustawa o finansach publicznych, na podstawie której pieniądze z programów unijnych są wypłacane bezpośrednio przez bank BGK, z pominięciem różnych instytucji pośredniczących.