W polskich funduszach nieruchomości znajduje się obecnie tylko ok. 2 miliardów złotych, co stanowi skromną kwotę przy 120 miliardach złotych całkowitej kapitalizacji aktywów funduszy inwestycyjnych. Dla OFE przeszkodą do zainwestowania jest sposób rozliczania i wyceniania aktywów – certyfikaty funduszy nieruchomości są podawane z dyskontem, a OFE muszą podawać aktualną wartość rynkową. Dodatkowo inwestowanie w ten rodzaj funduszy jest szczegółowo prześwietlany przez Komisję Nadzoru Finansowego.