Złe kredyty, czyli niespłacane w terminie lub stracone, osiągnęły wartość 225 mld euro w Niemczech, 175 mld w Wielkiej Brytanii, 110 mld euro w Irlandii i ok. 100 mld w Hiszpanii. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w Polsce poziom takich kredytów wzrósł z 6,5% w czerwcu 2009 do 8,3% w czerwcu 2010.