W 22 ankietowanych bankach liczba kart spadła w ciągu roku o 8,46%, do 8,74 miliona. Autorzy badania podają, że jest to następstwo kryzysu, który zmobilizował banki do porządkowania portfela kredytów. W czołówce rankingu znajdują się BPH i Lukas Bank z 1,14 mln kart, dalej są PKO BP (1,063 mln) i Citi Handlowy (trochę ponad 0,8 mln). Pozostałe banki mają poniżej 0,6 mln wydanych kart. Z danych NBP wynika, że w końcu stycznia 2011 zadłużenie w kartach sięgało 14,35 mld, czyli prawie o 500 mln mniej niż w grudniu 2009.