Ma on wzmacniać bezpieczeństwo systemu bankowego. Minister finansów Jacek Rostowski powiedział, że wpłacane środki nie będą wpływać do budżetu państwa, tylko do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i mają służyć ewentualnemu dokapitalizowaniu banków w sytuacji kryzysu. Natomiast minister gospodarki, Waldemar Pawlak uważa, że nie ma potrzeby  wprowadzania takiego podatku, gdyż Bankowy Fundusz Gwarancyjny już istnieje, a ponadto sytuacja na polskim rynku finansowym jest stabilna. Projekt ustawy zostanie skierowany do konsultacji w połowie miesiąca.