Rada Europejskiego Banku Centralnego zamierza podnieść stopy procentowe. Jean-Claude Trichet, szef EBC zapowiedział, że może to nastąpić już w kwietniu, kiedy szacunkowe dane na temat inflacji zostaną zastąpione rzeczywistymi. Jak powiedział jeden z członków rady banku, dla EBC najważniejsze jest utrzymanie celu inflacyjnego w całej strefie euro, a nie w poszczególnych krajach.