Suma ich długów wzrosła w ciągu ostatnich trzech miesięcy o ponad 12 procent, przekraczając kwotę 28,2 miliardów złotych. Raport przygotowywany jest co kwartał na podstawie informacji gromadzonych w Centralnej Ewidencji Dłużników InfoMonitora, bazie Biura Informacji Kredytowej i bankowym rejestrze dłużników Związku Banków Polskich.