Komisja Europejska podjęła decyzję o dodatkowych dotacjach, w wysokości 170 mln euro na wybrane, najważniejsze projekty dotyczące rozbudowy TEN-T, Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Dotacje mają pomóc państwom członkowskim w budowaniu nowych połączeń oraz modernizacji i zwiększaniu bezpieczeństwa w europejskim systemie szlaków transportowych, z uwzględnieniem łączenia różnych modeli transportu. W ubiegłym roku wybrano już 51 projektów zgłoszonych przez 24 państwa. Z założenia fundusze mają aktywizować dodatkowe, nawet pięciokrotnie wyższe środki finansowe prywatne i publiczne. Dla Polski przyznane będą dotacje na studium wykonalności modernizacji i rozbudowy Katowickiego Węzła Kolejowego (3,5 mln euro) oraz pilotażowe wdrożenie RIS Dolnej Odry (1,6 mln euro).
 
źródło fot. pkp.pl