Już w 2014 roku będzie brakowało Krajowemu Funduszowi Drogowemu około 1,7 mld zł. Perspektywy na kolejne lata są pesymistyczne. Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) to rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, bez osobowości prawnej, wykorzystywany do finansowania inwestycji drogowych.

Gigantyczne inwestycje drogowe są przyczyną bankructw wielu przedsiębiorstw budowlanych. Okazuje się, że wkrótce z ich powodu problemy może mieć także skarb państwa, który gwarantował kredyty i obligacje zaciągane na budowę szybkich tras.

Resort transportu przygotował prognozę przepływów finansowych funduszu do 2045 r. Wynika z niej, że już za dwa lata KFD będzie niewypłacalny. Różnica między wpływami a wydatkami funduszu sięgnie 2,37 mld zł. Dotychczas jednak fundusz generował nadwyżki, więc faktyczna dziura finansowa jest szacowana na niespełna 1,7 mld zł.