Ogłoszono pierwszy konkurs na dotacje z UE na budowę przyłączy dla farm wiatrowych. Budowa linii przesyłowych łączących siłownie wiatrowe z ogólnokrajową siecią energetyczną jest często ciężarem nie do udźwignięcia dla prywatnych przedsiębiorców. Według oceny Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej dofinansowanie pozwoliłoby na zastąpienie już w 2020 roku nawet 24% energii elektrycznej w kraju energią z wiatru. Do podziału jest 120 mln złotych. O dotacje mogą starać się firmy prywatne i samorządy na projekty o wartości co najmniej 20 mln złotych. Wnioski należy składać w terminie 17 – 31 marca 2011.