Połowę tej kwoty stanowić będą fundusze UE, resztę środki z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wkład własny gminy. Rekultywacja polegać ma na usunięciu pozostałości po poligonie wojskowym i wycięciu sztucznie dosadzonej roślinności, obcej dla tego obszaru. Powstanie też centrum informacji o Pustyni oraz szlak ścieżek dydaktycznych. Pustynia Błędowska leży na pograniczu Małopolski i Śląska; powstała kilka wieków temu w wyniku intensywnej wycinki lasów na potrzeby górnictwa i hutnictwa. Obszar jest podzielony na południowy i północny przez rzekę Biała Przemsza. Promocją tego niezwykłego rejonu zajmuje się Stowarzyszenie „Polska Sahara”, działające od 2004 roku.

foto: www.wikipedia.pl