Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom, opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi. Dotychczas wynosił on 1200 zł, a obecnie wynosi 1300 złotych. Świadczenie to jest przyznawane, jeśli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem przez nią  18 roku życia, lub 25 roku życia, jeśli się uczy. Wysokość świadczenia ma co roku wzrastać wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.