Liczba umów klientów indywidualnych, posiadających rachunek bankowy z  dostępem do usług bankowych przez internet przekroczyła   30 milionów sztuk. W ciągu roku nastąpił wzrost o prawie 6 milionów sztuk. Liczba klientów indywidualnych, którzy w ciągu miesiąca dokonują przynajmniej jednej operacji na rachunku bankowym przez internet wynosi prawie 15 milionów.