Od 1 stycznia 2016 roku powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia.   Dotychczas unikanie płacenia składek było możliwe przy zawarciu dwóch umów.  Jednej na niską kwotę, od której odprowadzana była niska składka i drugiej, która nie była oskładkowana. Według szacunków dzięki zmianom  do ZUS będzie wpływało dodatkowo 650 mln zł.