Nowe stawki miesięczne podatku dochodowego w formie karty podatkowej obowiązują dla działalności usługowej oraz wytwórczo-usługowej, usług w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, usług w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, gastronomii, usług transportowych oraz usług rozrywkowych.