15 grudnia została opublikowana lista  organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015.  Wykaz ten można znaleźć na  www.pozytek.gov.pl. Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te należy wpisać numer KRS oraz kwotę, która chcemy przekazać.