W przypadku reszty miesięcy zaliczkę należy zapłacić do  7 go następnego miesiąca. Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Kwotę zaliczki należy wpłacić na rachunek urzędu skarbowego.